Τραγανάκια

branding

Για τη νεοσύστατη εταιρία Τραγανάκια, αναλάβαμε το πλήρες branding. Σχεδιάσαμε το ελληνικό και αγγλικό λογότυπο και τηρήσαμε γήινα και ήπια χρώματα σε όλα τα υλικά. Από σακούλες μέχρι εταιρικές κάρτες και από συσκευασίες μέχρι τα εταιρικά δώρα.