Ναυπηγεία Χαλκίδος

branding

Τα Ναυπηγεία Χαλκίδος μας έδωσαν brief για τον σχεδιασμό του εταιρικού τους φυλλαδίου. Το φυλλάδιο θα περιείχε σύντομη περιγραφή της εταιρίας, των εργασιών καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός ήταν οι βασικοί μας άξονες που θέλαμε να αναδείξουμε.